Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 2 Grudzień 2020    |    Imieniny: Balbina, Paulina, Bibiana

POWSTAŁ PUNKT POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

PUNKT POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH

UL. PADEREWSKIEGO 3, 43 - 200 PSZCZYNA

PRZESTĘPSTWEM

§ 25. 1. Środki Funduszu, pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 43 § 7 pkt 1, 4 i 5

ustawy, przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz

członkom ich rodzin poprzez:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod

rozwiązywania konfliktów;

2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym

organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

3)pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym

przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w

procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa

lub jego następstw;

4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na

zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych

osób uprawnionych;

5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia;

6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal

mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny

nie jest użytkowany przez inne osoby;

7) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby

pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła

w wyniku przestępstwa;

8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów

transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych

w pkt 1-7;

9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

10)pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny

osobistej

ZOBACZ  ROZKŁAD DYŻURÓW

 

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj