Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 10 Sierpień 2020    |    Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWYCH

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców związanymi z modernizacją linii kolejowych
przekuję informację otrzymaną z PKP Linie Kolejowe:
„Obecnie w ramach realizowanego Studium Wykonalności dla E 65 – Południe, Wykonawca SW
opracowuje Raport o oddziaływaniu na środowisko dla Zadania nr 4 odcinek Katowice -
Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa – trwa aktualizacja danych (m.in. informacje w
zakresie aktualnych mpzp, informacji o ujęciach wód, stanie środowiska i danych z ewidencji
zabytków) niezbędnych do opracowania raportu środowiskowego. W I kwartale 2015 r.
planowane jest złożenie ww. raportu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Katowicach.
W listopadzie 2013 r. przekazano do UM Pszczyna opracowanie zawierające linie
rozgraniczające inwestycję planowanej modernizacji E 65 – Południe na obszarze miasta
Pszczyna, celem uwzględnienia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w granicach administracyjnych miasta Pszczyna.
Jednocześnie kontynuowane są prace związane z podziałami nieruchomości, mające na celu
wykazanie, które tereny zostaną pozyskane pod przyszłą inwestycję (ingerencja w poszczególne
działki). W dalszym procesie inwestycyjnym będą wykonywane operaty szacunkowe i
przeprowadzany w szerokim zakresie proces uzgodnieniowy i polubowny w właścicielami działek.
Realizowane są również Etapy związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjno - prawnej,
niezbędnej dla wykupu lub wywłaszczenia nieruchomości pod przebudowę lub budowę odcinków
linii E 65 – Południe i przygotowywaniem załączników do wniosków o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ( m.in. mapy z projektami podziałów nieruchomości).
Zakłada się pozyskanie decyzji środowiskowej w III kwartale 2015 r., a uzyskanie decyzji
lokalizacyjnej planowane jest na przełomie 2015/2016 r.
Z poważaniem
Jolanta Matusiak Starszy Specjalista Zespół projektu unijnego nr 4/4 / PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. / Centrum Realizacji Inwestycji / Region Śląski”

Sołtys Piasku

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj