Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 10 Sierpień 2020    |    Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR SG.0050.54.2015 Z DNIA 19.01.2015 BURMISTRZ PSZCZYNY ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA PIASEK NA ZEBRANIE WIEJSKIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16.02.2015 R. O GODZ. 17.00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10, PRZY UL. SZKOLNEJ 4 W PROGRAMIE ZEBRANIA:
1. OTWARCIE I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZEBRANIA.
2. WYBÓR PROTOKOLANTA.
3. SPRAWOZDANIE SOŁTYSA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014, W TYM REALIZACJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW Z ZEBRANIA POPRZEDNIEGO – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej i udzielenie absolutorium za rok 2014.
4. POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ.
5. WYBÓR SOŁTYSA – podjęcie uchwały.
6. WYBÓR CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ – podjęcie uchwały.
7. PODJĘCIE UCHWAŁ STATUTOWYCH W SPRAWIE BUDŻETU NA ROK 2015
- zatwierdzenie preliminarza planowanych wydatków finansowych na rok 2015
- upoważnienie Rady Sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu wydatków na rok 2015.
8. INFORMACJA O ZAMIERZENIACH RADY SOŁECKIEJ W RAMACH POSIADANYCH ŚRODKÓW NA ROK 2015 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Sołeckiej na rok 2015.
9. WYSTĄPIENIE BURMISTRZA PSZCZYNY - w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz kształtowania polityki senioralnej w Pszczynie – podjęcie uchwały intencyjnej - dyskusja na temat Budżetu Obywatelskiego, bieżące sprawy gminy.
10. WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.
11. ZAKOŃCZENIE OBRAD ZEBRANIA.
W PRZYPADKU BRAKU STAUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH

BURMISTRZ PSZCZYNY DARIUSZ SKROBOL

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj