Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 6 Sierpień 2020    |    Imieniny: Sława, Jakub, Stefan

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PSZCZYNY

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PSZCZYNY o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)
zawiadamiam o uchwaleniu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Piasek
(Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 lutego 2015 r.)
Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem,
o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Rynek 2, 43-200 Pszczyna.

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj