Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 6 Sierpień 2020    |    Imieniny: Sława, Jakub, Stefan

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Zniesiono między innymi wymóg uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z prywatnych posesji. Ustawa pozwala na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych z wyłączeniem drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków i  pomników przyrody oraz drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wciąż jest niezbędne w przypadku:

• przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.

• nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 

• rolników (z wyjątkiem usuwania drzew/krzewów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w branży rolniczej),

• osób użytkujących nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,

• wspólnot mieszkaniowych,

• osób dzierżawiących nieruchomości,

• osób których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użytkowaniu,

• drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,

• drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

• drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego niż rolnicze.

Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. Drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można usuwać od 16 października do 1 marca.

Należy też zachować ostrożność usuwając drzewa i krzewy na posesjach graniczących np. z drogą publiczną. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy działki, a drzewa rosną w rzeczywistości na terenie pasa drogowego.

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj