Dawniej piasek.one.pl

Dzisiaj jest: 4 Luty 2023    |    Imieniny: Weronika, Mariusz, Andrzej

Budżet Obywatelski 2018 - GŁOSOWANIE OD 15 WRZEŚNIA.

Jak co roku we wrześniu rozpocznie się  głosowanie do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok kolejny. Nasze propozycje do PBO 2018 pozytywnie przeszły proces weryfikacji formalnej i merytorycznej. Najważniejszy etap czyli walka o głosy społeczności lokalnej zacznie się 15 września i potrwa do 01 października br. Głosować  będzie można za pośrednictwem panelu do głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.pszczyna.pl oraz, dla wszystkich nie korzystających z Internetu, na tradycyjnych kartach do głosowania.

Poniżej przedstawiamy Państwu dokładne adresy, daty i godziny przeprowadzenia głosowań w formie papierowej w naszym sołectwie:

 

1. Kościół Parafialny ul. Dworcowa w dniach:

•16 września (sobota) w godz.17:30 – 19:00 

•17 września (niedziela) po mszach św. w godz. 8:30 – 13:00 i 16:30 – 19:00 

•23 września (sobota) w godz.17:30 – 19:00 

•24 września (niedziela) po mszach św. w godz. 8:30 – 13:00 i 16:30 – 19:00

•30 września (sobota) w godz. 17:30 – 19:00 

•01 października (niedziela) po mszach św. w godz. 8:30 – 13:00 i 16:30 – 19:00

2. Sołtysówka, ul. Sucharskiego w godzinach dyżurów Sołtysa w dniach:

•20 września 11:00 - 12:00 

•27 września 11:00 - 12:00

3.  U Sołtysa, ul. Leśna 93 w dniach:

•18-22 września (od poniedziałku do piątku) w godz. 18:00 - 21:00                   

•25-29 września (od poniedziałku do piątku) w godz. 18:00 - 21:00.

Dodatkowo można zagłosować w UM w Pszczynie ul. Rynek 2, w godzinach pracy Urzędu.

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 1 projekt w każdej z dwóch kategorii. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” na karcie do głosowania, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a także podpisanie zawartych na karcie oświadczeń. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1)   Na karcie wybrano więcej niż 1 projekt w jednej kategorii;

2)   Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania;

3)   Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, uniemożliwiające identyfikację głosującego;

4)  Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są niepoprawne;

5)   Którekolwiek z oświadczeń zawartych na karcie nie zostało podpisane;

6)   Oddanie głosu w imieniu innego mieszkańca lub mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu, które zostanie przeprowadzone w naszym sołectwie i wsparcie naszych inicjatyw i propozycji projektów.

Propozycje Projektów w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 złożone przez grupę inicjatywną z Piasku

Projekt ogólno-gminny nr 9

Nr projektu PBO2018/O/09 „Uatrakcyjnienie wolnego czasu dzieci w Szkołach Podstawowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno-naukowych”.

W ramach tego projektu planuje się przeprowadzenie warsztatów z zakresu robotyki,  eksperymentowania z dziedzin przyrodniczych (chemia, fizyki i biologia),ceramiki i szachów w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku. Będą to zajęcia dodatkowe dla uczniów prowadzone w godzinach popołudniowych po zajęciach obowiązkowych szkolnych i przedszkolnych.W zajęciach będą brały udział grupy przedszkolne „0” oraz uczniowie klas 1-7 szkół podstawowych. Program warsztatów dostosowany będzie do wiedzy i umiejętności przedszkolaków i uczniów. 

Celem projektu jest rozwijanie pasji do nauki poprzez wzbogacenie programu pozalekcyjnego w przedszkolach i szkołach podstawowych gminy Pszczyna o warsztaty pozwalające uczniom doświadczać i eksperymentować. Warsztaty mają wspierać ich rozwój poprzez zabawę  oraz rozwijanie wiedzy programistycznej w pracy z robotem, wnioskowanie, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, zdolności manualnych, ekspresję plastyczną.

Głosując na ten projekt dacie Państwo dzieciom możliwość skorzystania z dodatkowych, a przede wszystkim bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, które zostałyby zorganizowane między innymi w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasku.

Do uczestnictwa w rekrutacji na zajęcia realizowane w trzech zespołach (w Piasku, Czarkowie i Studzienicach) będą dopuszczone wszystkie dzieci z terenu gminy. Projekt skierowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Beneficjentami projektu będą uczniowie i dzieci przedszkolne – zarówno dziewczynki jak i chłopcy – mieszkańcy gminy Pszczyna.

Szacunkowy koszt projektu: 98 400, 00 zł.

Projekt lokalny: nr 49

Nr projektu PBO2018/L/49 „Budowa zaplecza lekkoatletycznego: bieżni lekkoatletycznej, bieżni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą i rzutu piłeczką palantową dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku oraz mieszkańców Piasku na terenie rekreacyjno-sportowym przed boiskiem „Orlik” – etap I: budowa bieżni lekkoatletycznej i przebudowa ogrodzenia oraz modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności”.

Projekt zaplecza lekkoatletycznego ma być realizowany na działce nr 2723/151 należącej do Gminy Pszczyna - ogrodzony teren zielony położony w bezpośrednim sąsiedztwie boiska „Orlik” przy ul. Katowickiej. 

Na przedmiotowym terenie planowana jest docelowo budowa obiektów lekkoatletycznych w postaci czterotorowej pełnowymiarowej bieżni, skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem, rzutni do pchnięcia kulą i do rzutu piłeczką palantową, przebudowa ogrodzenia oraz budowa małej architektury (ławki, przejście między obiektami itp.).

Etap I będzie obejmował budowę bieżni o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betonu jamistego oraz przebudowę ogrodzenia. Na terenie OSP Piasek ul. Katowicka 63 planuje się modernizację systemu alarmowania i ostrzegania ludności, wymianę starej syreny alarmowej wraz z podporą.

Głównym celem zadania jest budowa bazy sportowej – obiektów lekkoatletycznych dla ZSP w Piasku, których nasza szkoła w ogóle nie posiada: budowa bieżni poliuretanowej, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą i do rzutu piłeczką palantową. Realizacja inwestycji umożliwi prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży szkoły, do której w związku z  reformą oświaty będzie uczęszczać większa ilość uczniów. Obecnie na terenie ZSP w Piasku  uczniowie nie posiadają zaplecza sportowego, a istniejące nieliczne elementy są przestarzałe i wymagają  modernizacji. Za mała jest powierzchnia rekreacyjna ZSP. Tereny przyszkolne zostały uszczuplone ze względu na trwającą rozbudowę przedszkola, a w kolejnych latach - planowaną rozbudowę szkoły.

Budowa zaplecza sportowego poprawi warunki rozwoju uczniów oraz realizację programu nauczania wf.  Z obiektu jednocześnie będą mogły korzystać 2 klasy/grupy. 

Planowana inwestycja będzie stanowić doskonałe uzupełnienie już istniejących obiektów sportowych na terenie „Orlika”. Uatrakcyjni prowadzone zajęcia szkolne i pozaszkolne, umożliwi organizację zawodów sportowych i imprez środowiskowych oraz aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz mieszkańców sołectwa.   

Nowa syrena będzie większej mocy oraz będzie umiejscowiona wyżej niż obecna. Dzięki temu jej sygnał dotrze niemal w każde miejsce Piasku. Stara syrena jest wysłużona i wymaga wymiany.

Na realizacji projektu budowy obiektów sportowych skorzystają wszystkie grupy mieszkańców: dzieci przedszkolne w wieku 3 – 7 lat: ok. 175; uczniowie z SP10 w wieku 7 – 15 lat: ok. 380, wszystkie grupy sportowe i inne działające na terenie sołectwa m.in. OSP, Klub Sportowy Czarni Piasek, młodzież, dorośli w każdym wieku. Korzystać z inwestycji będą mogli wszyscy, niezależnie od płci, pozycji społecznej, zawodowej, miejsca zamieszkania. 

Szacunkowy koszt projektu: 102 031,29 zł. 

 TY ZAGŁOSUJ

 

Kilka słów o stronie

Witamy na stronie miejscowości Piasek.

Strona działa od 6 grudnia 1999 roku i przez ten okres miała różne formy, różne adresy, rożne konstrukcje. Na początku była to prosta strona napisana w windowsowskim notatniku, a obecnie jest zarządzana przez najnowszy system zarządzania treścią CMS Joomla 2.5.x

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu i tworzeniu strony miejscowości Piasek.

 

Zaloguj